فرمانروایان عصر نو

1,350,000

چاپ دوم
امیر سودبخش محقق، نویسنده و خالق پادکست رخ است. در این کتاب وی زندگی نامه و کارنامه کاری و زیستی 5 رهبر مشهور قرن 20 شامل چرچیل، هیتلر، چگوارا، آنگلا مرکل و ولادمیر پوتین را مرور کرده است.