دیوار فرو می‌ریزد

1,420,000

دیوار فرو می‌ریزد مستندی روایی داستانی درباره فروریختن دیوار برلین در سال 1989 است. این دیوار به طول ۱۵۵ کیلومتر و به ارتفاع ۳/۶ متر توسط جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی) ساخته شد و در سال‌های ۱۹۶۱ تا ۱۹۸۹ به‌مدت ۲۸ سال شهر برلین را به دو منطقه شرقی و غربی تقسیم کرده‌بود و اصلی‌ترین نماد جنگ سرد شناخته می‌شد و به پرده آهنین نیز مشهور بود.این اثر روایتی است مستند با شیوه بیان داستانی درباره روزهای منتهی به فروپاشی دیوار برلین و دیدار رودررو و آزاد مردم دو منطقه آلمان شرقی و غربی با یکدیگر