جایی که هستم

1,450,000

نویسنده: جومپا لاهیری

مترجم: غزل قربان پور