جلد پشتی
داخل رو نگاه کنید

همه انسان‌ها به یک شکل زندگی نمی‌کنند

همه انسان‌ها به یک شکل زندگی نمی‌کنند اثر تحسین شده ژان پل دوبوا نویسنده فرانسوی است. او برنده جایزه گنکور فرانسه در سال ۲۰۱۹ به خاطر نگارش این کتاب نیز شده‌است.
دوبوا نویسنده چندین رمان و سفرنامه است و گزارشگر رسانه نوول اوبزرواتور است. کتاب فوق نیز داستانی نیمه اروپایی نیمه کانادایی دارد. روایتی جذاب از سرگشتگی انسان معاصر و زیست و زمانه او
این رمان گروتسک جذابی در دل خود دارد و این اتفاق نشان از عمق فکر وباور نویسنده به ساختار زیستی است که کتابش آن را به تصویر می‌کشد.

37,500 تومان