این وب سایت برای معرفی محصولات موسسه نشر کتاب تداعی طراحی شده است و محصولات آن مطابق با ضوابط نشر جمهوری اسلامی ایران تولید و مطابق با قوانین جاری در بستر تجارت الکتورنیک در ایران به معرفی و عرضه محصولات می‌پردازد