اول دفتر به نام نامی‌اش
و اما ما…
از همین ابتدا بگویم که می‌دانیم…چه چیز را؟ همه آنچیزی که با شنیدن اسم یک ناشر تازه‌ و جوان ممکن است به ذهن شما بیاید را می‌گویم. می‌دانیم که سخت است اعتماد کردن. می‌دانیم سخت است ماندن. می‌دانیم که سخت است کار حرفه‌ای کردن و البته رقابت کردن اما با این همه آمدیم و هستیم و ان‌شا الله کنارتان می‌مانیم. از بودن در کنارتان خوشحالیم و شک نداریم که اتفاقات و دقایق متفاوتی را با کلمه و کاغذ برای شما خلق می‌کنیم.
کتاب تداعی، شعار خود را تولید محتوا و ساختاری فراتر از کتاب قرار داده است و این اتفاق را در محصولاتش و آنچه در پی تولید آنها برای شما عرضه می‌شود دیده خواهد شد.
فرا کتاب شعاری است که ما با بیان مدعی هستیم محتوایی را به شمار ارائه خواهیم داد که در ساختار و محتوا فراتر و بالاتر از ذهنیت رایج شما درباره کتاب خواهد بود و محصولی را برای شما به ارمغان می‌آورد که از هر نظر رضایت خاطر شما را جلب می‌کند. از شما چه پنهان، فراکتاب حرکتی است برای جذب حتی کتاب‌نخوان‌ها و گرنه کتاب‌خوان‌ها که جای خودشان را دارند.
کتاب تداعی فعالیت خود را در ددو بخش کلی ادبیات داستانی، ناداستان، فلسفه و روانشناسی تعریف کرده است و در این زمینه با انتشار آثاری جذاب در قالب تالیف و ترجمه پیش روی شماست.