آدرس

تهران خیابان لاله‌زارنو. چهارراه‌مهنا. ساختمان شماره یک البرز. طبقه سوم شماره 14

تلفن

66344375

09128351201

ایمیل

tadaeepub@gmail.com

info@tadpub.ir